Biloogi

Barruulee fi qabiyyee biloogi darban irratti hojjataa turre argachuuf linkii kana tuquu dandeessu.

Jireenya Badhaatu

Print Friendly, PDF & Email